Narzędzia

  • Standardowy rozmiar czcionki
  • Powiększony rozmiar czcionki
  • Największy rozmiar czcionki
EN BIP Przejście do strony www.bip.pca.pl

Dostępne programy

Badania biegłości 04-03-2022

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o., Ośrodek Badań Biegłości CLP-B LABTEST, posiadający od 2010 roku akredytację PCA w zakresie badań biegłości (PT 003), zaprasza do udziału w badaniach biegłości:

Programy PT objęte zakresem akredytacji nr PT 003:

Program: PALIWA STAŁE PS/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych biomasy:
Runda 103(B)PS (próbka laboratoryjna < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej < 31,5 mm): zgłoszenia do 18 marca 2022 r., raport – 13 maja 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:
Runda 104(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r., raport – 17 czerwca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:
Runda 105(Wk.1)PS (próbka analityczna < 0,2 mm): zgłoszenia do 26 sierpnia 2022 r., raport – 14 października 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:
Runda 106(Wk.3)PS (próbka analityczna 0,2 S): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 10 listopada 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego: 
Runda 107(K.1)PS (próbka analityczna 0,212 mm): zgłoszenia do 14 października 2022 r., raport – 2 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych koksu z węgla kamiennego:
Runda 108(K.2)PS (próbka o uziarnieniu 19,0-22,4 mm): zgłoszenia do 14 października 2022 r., raport – 2 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych węgla kamiennego:
Runda 109(Wk.2)PS (próbka laboratoryjna < 3,0 mm): zgłoszenia do 10 listopada 2022 r., raport – 27 grudnia 2022 r.

 

Program: Środowisko ŚR/PT

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia metali w środowisku pracy:
Runda 67(M.2)ŚR (metale na filtrach): zgłoszenia do 25 marca 2022 r., raport – 20 maja 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania związków organicznych w środowisku pracy:
Runda 68(Zo.2)ŚR (związki organiczne): zgłoszenia do 29 kwietnia 2022 r., raport – 24 czerwca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszaniny gazowej:
Runda 69(G.5)ŚR (próbki gazu kopalnianego; mieszanina gazowa – certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:
Runda 70(G.1)ŚR (gaz ziemny; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport  – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:
Runda 71(G.4)ŚR (siarkowodór i związki siarki; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania stężenia składników mieszanin gazowych:
Runda 72(G.2)ŚR (biogaz; mieszanina gazowa - certyfikowany materiał odniesienia): zgłoszenia do 23 września 2022 r., raport – 12 grudnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania tlenków węgla i tlenków azotu za pomocą urządzeń szybkiego odczytu: 
Runda 73(P)ŚR (powietrze): zgłoszenia do 28 października 2022 r., raport – 30 listopada 2022 r.

 

Program: Odpady OD/PT

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:
Runda 26(Opt.1)OD (próbka analityczna odpadu paleniskowego o wielkości ziaren poniżej 0,2 mm; prognozowany kod odpadu: 10 01 01)zgłoszenia do 11 marca 2022 r., raport – 29 kwietnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu badań fizykochemicznych odpadów:
Runda 27(Pa.1)OD (próbka paliwa alternatywnego o uziarnieniu < 1,0 mm; próbka do oznaczania wilgoci całkowitej o uziarnieniu < 30 mm; kod odpadu: 19 12 10, w tym: 03 01 01, 03 01 05; 03 03 01): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 29 lipca 2022 r.

Runda 28(Os.1)OD (próbka odpadu o wielkości ziaren poniżej 1 mm, prognozowany kod odpadu: 19 08 05)zgłoszenia do 15 kwietnia 2022 r., raport – 22 lipca 2022 r.

Runda 29(Os.2)OD (próbka odpadu o wielkości ziaren poniżej 1 mm, prognozowany kod odpadu: 19 08 05)zgłoszenia do 15 kwietnia 2022 r., raport – 22 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu oznaczania podatności odpadów na wymywanie:
Runda 30(W.1)OD (próbka do badania wymywania o wielkości ziarna < 10 mm; z grupy odpadów: 17 05 04): zgłoszenia do 08 kwietnia 2022 r., raport – 30 września 2022 r.

 

Program: Pobieranie próbek PP/PT

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania wód powierzchniowych – rzeki i strumienie:
Runda 31(Wr)PP (próbka jednorazowa pobrana i przygotowana przez Uczestnika): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 18 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania wód powierzchniowych – jeziora naturalne i sztuczne zbiorniki zaporowe:
Runda 32(Wj)PP (próbka jednorazowa pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 27 maja 2022 r., raport – 18 lipca 2022 r.

Badania biegłości z zakresu pobierania ręcznego wody do spożycia:
Runda 33(Ws)PP (próbka laboratoryjna pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 1 lipca 2022 r., raport – 19 sierpnia 2022 r.

Badania biegłości z zakresu ręcznego pobierania i przygotowania próbek węgla kamiennego:
Runda 34(Wk)PP (próbka do badań laboratoryjnych pobrana i przygotowana przez uczestnika): zgłoszenia do 7 października 2022 r., raport – 18 listopada 2022 r.

 

Organizator badań biegłości utrzymuje zakres, który jest kombinacją zakresu stałego i zakresu elastycznego.
Organizator badań biegłości ma możliwość reagowania np. na potrzeby Klientów/Uczestników poprzez modyfikowanie lub włączanie dodatkowych działań w ramach określonych granic zakresu elastycznego.
Organizator PT akredytowany w zakresie elastycznym ma możliwość w określonych w zakresie akredytacji granicach (bez wcześniejszego informowania PCA):

  • dodawania obiektów badań biegłości, w ramach grupy obiektów,
  • dodawania wielkości mierzonych lub właściwości w ramach obiektów/grupy obiektów badań biegłości.

Zakres akredytacji PT 003 i lista akredytowanych działań prowadzonych w ramach zakresu akredytacji PT 003 jest udostępniona na stronie internetowej firmy CLP-B Sp. z o.o. w zakładce Systemy zarządzania.
Pełna treść programów oraz szczegółowy harmonogram realizacji rund są dostępne na stronie internetowej organizatora: https://www.clpb.pl/badania-bieglosci/

Kontakt telefoniczny: 668 535 619
Kontakt mailowy: labtest@clpb.pl

Powrót